تقویم ورزشی

 ردیف  تاریخ  روز شرح 
 1 4و5 بهمن 97   پنج شنبه و جمعه هجدهمین دوره مسابقات آزاد کشوری
 2 4و5 مرداد 98  جمعه و شنبه  جام جهانی شکوه خلیج فارس 3