شرایط مسابقات انتخابی تورنمنت بین المللی شکوه خلیج فارس 3

* وزن کشی مسابقات انتخابی تورنمنت بین المللی شکوه خلیج فارس 3 *

روز پنج شنبه 12 اردیبهشت 98 صورت میگیرد.

ارفاق وزن نیم کیلو می باشد.

مسابقات روز جمعه مورخ 13 اردیبهشت 98 در استان قم برگزار میشود.