رده بندی تیمهای شرکت کننده در هجدهمین دوره مسابقات کشوری فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA در بخش بانوان

رده بندی تیمهای شرکت کننده در هجدهمین دوره مسابقات کشوری فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA در بخش بانوان به شرح ذیل میباشد:

ردیف استان نوجوانان جوانان بزرگسالان امتیاز کل
طلا نقره برنز طلا نقره برنز طلا نقره برنز
1 تهران   2 3 2 2 3 5 1 6 46
2 ایلام  3 2 1 3  4 1 2 36
3 کردستان 1 1  1 1 1  3       15
4 خوزستان    1      2 1 1 13
5 آذربایجان غربی         2       11
6 گلستان       1 1   2 11
7 اردبیل          1   1 1  1 8
8 مرکزی  1  1 2             7
9 البرز              1 6
10 قم           1   2   5
11 کرمان      1 1           4
12 کرمانشاه               1 2 4
13 قزوین         1 1       3
14 خراسان رضوی               1 1 3
15 اصفهان                 1 1
16 خراسان جنوبی                  1 1

نحوه امتیاز بندی تیمها بر حسب مدالهای گرفته شده ( مدال طلا : 3 امتیاز  مدال نقره : 2 امتیاز  مدال برنز : یک امتیاز ) میباشد