بسمه تعالی

"امر به ورزش امر به معروف است"

                                                                             (مقام معظم رهبری)

کمیته فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA هجدهمین دوره مسابقات کشوری خود را با حضور 638 فایتر از 25 استان کشور به صورت اینترنتی ثبت نام و مسابقات را در دو روز کامل برگزار نمود.

دوره اول باز آموزی داوری جهت آماده سازی هر چه بیشتر داوران AIKIA برای قضاوت در هجدهمین دوره مسابقات کشوری برگزار گردید.

کمیته فول کنتاکت - کیک بوکسینگ آیکیا برگزار میکند

هجدهمین دوره مسابقات آزاد کشوری (آقایان و بانوان)