آیکیا فول کنتاکت کیک بوکسینگ


کدام نقاط بلا فاصله بیهوش میکند ودر صورت شدت ضربه مرگ ناگهانی در بر دارد؟

کدام نقاط بلا فاصله بیهوش میکند ودر صورت شدت ضربه مرگ ناگهانی در بر دارد؟

1-ضزبه مستقیم به قلب
2- ضربه سنگین به بیضه یا به حلقه سینه در زنان
3-ضزبه به مهره اطلس ( آخرین مهره ستون فقرات کهبه جمجمه چسبیده است و عصب تنفسی در آن موجود است. تنفس را قطع میکند.
4- ضربه به آبگاه. در حدی که دیافراگم اسپاسم کند. در این صورت صفر تا صد مرگ فقط دو دقیقه است.

کدام نقاط بلا فاصله بیهوش میکند ودر صورت شدت ضربه مرگ ناگهانی در بر دارد؟

infoسایر آموزش ها

چگونه بر یک حریف سریعتر از خود غلبه کنیم؟!

نقاط مهم در هنگام ضربات مستقیم

نقاط حساس بدن 

با این خوراکیها قلبتان ❤️ را سالم نگهدارید !