آیکیا فول کنتاکت کیک بوکسینگ


محمد علی علیمهری

استان تهران پرند

تهران شهر جدید پرند خیابان البرز شمالی خیابان آبشار کانون فرهنگی ورزشی بصیرت

09122853649-56795320

روزهای فرد ساعت 18 الی 19.30