آیکیا فول کنتاکت کیک بوکسینگ


متینا بختیاری

گرگان

گرگان . میدان وحدت خیابان پاسداران مجموعه ورزشی ازادی مدرسه کاراته

روزهای فرد ۱۱:۳۰ الی ۱۳
روزهای زوج ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰