آیکیا فول کنتاکت کیک بوکسینگ


مجید گائینی

استان قم

قم،30متری قائم،نبش کوچه9،باشگاه پویاورزان

025-32929346

روزهای زوج سانس یک( ویژه نونهالان ونوجوانان)ساعت 20الی21:15
سانس دو(ویژه جوانان وبزرگسالان) ساعت21:15الی22:30
روزهای فردسانس 3(پایگاه قهرمانی،ویژه قهرمانان) ساعت20الی21:30